De NVAG organiseert viermaal per jaar een symposium. In de 'agenda' staan de data ruim van te voren al vermeld. Voor deze scholingsactiviteiten wordt altijd accreditatie aangevraagd. Van iedere themamiddag wordt aangegeven welke competenties worden aangeleerd volgens de CanMed.

In juni 2010 (een jubileumjaar) was een studiereis naar Estland. Op initiatief van een InterCollegiale Toetsingsgroep vond in maart 2011 een studiereis naar Curacao plaats. In 2013 iwas er en studiereis naar Rwanda, in 2014 naar Turkije en in 2015 naar China.

De NVAG bevordert deelname aan InterCollegiale Toetsingsgroepen en kan hierbij bemiddelen, zie InterCollegiale Reflexie.

Voor herregistratie in het BIG-register zie het beoordelingskader, dat VWS op 30 januari 2013 uitbracht

 

Presentaties en verslagen van themamiddagen en studiereizen.
Ook de secties verzorgen nascholing (zie onder betreffende tab)

 

Okt 2018 KAMG Sectie Onderzoek: Onderzoek op de werkplek    Verslag 
  Presentatie René Stumpel    Presentatie Annette Zwart 
  Presentatie Miriam Weijers   Presentatie Herbert Schilthuis
Sept 2018 Innovaties in meddisch specialistische zorg  
  Presentatie M. van Vulpen    Presentatie V. van Driel deel 1
  Presentatie W. Oortwijn   Presentatie V. van Driel deel 2
Febr 2018 Longziekten   Presentatie P. Klijn
  Presentatie D. de Vries   Presentatie A. Mailtland-van der Zee
Jan 2018 Ongewenste medicalisering   Presentatie F.M. Helmerhorst
  Presentatie N.J. de Wit    Presentatie R.B. Kool
Sept 2017 ICT in de Zorg en E-health    
  Presentatie Nick Guldemond    
Juni 2017 Verwarde personen    
  Jelke Sloterdijk: ziektekosten   Wilco Tuinebrijer: verward
Juni 2017 Kwetsbare kinderen    
  Henrique Sachse: Kwetsbare gezinnen   Theo Trompetter: Jeugdwet
Jan 2017 UMC's ver weg van de realiteit   Presentatie Pim van Gool
  Presentatie Ernst Kuipers   Presentatie Koos van der Velden
Dec 2016 Onstaan van zorgstelsel, advisering en ziektekostenverzekering    
  Presentatie Jan Kees Helderman   Presentatie Karel Peter Companje
Nov 2016 Overheid, ruim je wetten nou eens op!    
Okt 2016 Over keukentafels    
Sept 2016 Toekomst van de beroepen in de gezondheidszorg    
  Kort verslag   Presentatie Mariëlle Jambroes
  Presentatie Thomas Plochg   Presentatie Kete Kervezee
  Presentatie Koos van der Velden    
Juni 2016 Epidemie van onverzekerde daklozen    
  Symposiumverslag Nederlandse Straatdoktersgroep    
  Effecten vd nieuwe finaciering, waar vallen de gaten?    
  Presentatie Ton Mulder   Presentatie Eva van Velzen
  Presentatie Henrique Sachse   Presentatie Theo Trompetter
Mei 2016 Effectieve preventie in eerste lijn en publieke gezondheid   Nabeschouwing
  Presentatie Paulien van Hessen   Presentatie Paul van der Velpen
Mei 2016 Vluchtelingen en publieke gezondheid    
  Gezonde en veilige toekomst voor asielzoekers, Simone Goosen   Ervaringen en visie vanuit de praktijk, Koos Bartels
  Lokaal bestuur en gezondheid, Jocko Rensen  
 
  Wethouder Rensen interviewt Simone Goossen   Wethouder Rensen interviewt Koos Bartels
Apr 2016 Turkes collega's op tegenbezoek    
  Program Turkish Public Health Specialists   The Netherlands Health System
  Letter president TSPHS   Presentatie asylum seekers
  Presentatie Infectious Disease Control   Presentatie mental health
  Presentatie safe home   Presentatie sexual health
  Presentatie TB control    
Febr 2016 Dialoog met toezichthouders    
Jan 2016 Publieke gezondheid en preventie door de huisarts    
  Lustrumverslag en fotoalbum   Presentatie Paul Habets, huisarts
  Presentatie Margriet de Jager, VNG   Presentatie Ton Drenthen, NHG
  Presentatie Barend Middelkoop, GGD   Presentatie Jeroen Crasborn, ziektekostenverzekeraar
Dec 2015 Samenwerken moet....maar mag niet?    
Sept 2015 Publieke gezondheid en het sociale domein    
 

Decentralisaties als kans en noodzaak v.d. publ.gezondheid - Onno de Zwart

  Publieke gezondheid en het sociale domein - Saskia v.d. Merwe
  Verslag    
Juni 2015 Verdraaide organisaties    
  Kort verslag    
Mei 2015

Decentralisatie als een natuurlijk experiment

   
  Uitgebreid verslag    
  Presentatie Anton Kunst   Presentatie Matty de Wit
April 2015 2e Straatdokters symposium    
  Kort verslag   Hoeveel daklozen zijn er eigenlijk?
  Verpleegkundige beoordeling van de kwetsbare burger   RAI instrumentarium
  Sociaal medische zorg en kwetsbare registratie    
Mrt 2015 Studiereis naar China   kort beeldverslag
  Peking University Health Science Center   Homecare for the elderly in the Netherlands
  Life style support in the Netherlands   Dementia Care in the Netherlands
  Communicable disease control in the Netherlands   Primary Health Care
  Yangzhou   Aging Shao Jiao
  Desheng CHC   Hanjiang
Jan 2015 Toekomst publieke Gezondheid en Zorgsystemen    
  Van Nazorg naar Voorzorg, Thomas Plochg   Internationaal perspectief, Jaap Koot
  Verslag    
Dec 2014 Regeldruk in de Zorg    
  Inleiding, Jaap Koot   Veerkracht Vertrouwen..., Rutger Jan vd Gaag
  Regeldruk in eerste lijn, Paul Rasch   Risico en Regeldruk, Erik Heijdelberg
  Essay Pailien Meurs   Verslag
Nov 2014 Symposium Doctors for Homeless   Verslag
Okt 2014 Iedereen gezond of iedereen gezonder    
  Inleiding evidence van collectieve preventie   Hulp bij het stoppen met roken
  Integraal alcoholbeleid in Brabant   Verslag
Sept 2014 Het nieuwe zorgstelsel   Verslag "Markt en Macht"
  Hans Maarse over zorginkoop   Aad de Groot over regierol
Juni 2014 Hoe gezond is de WMO voor de kwetsbare burger?    
  verslag nascholing   presentatie Saskia vd Merwe
  presentatie Coline van Everdingen   presentatie Igor van Laere
April 2014 Studiereis Turkije   Kort verslag
  Rob van der Meer Introductie Turkije   Fred Dijkers Praktijkorganisatie
  Ton Teunissen introductie Turkije1   Ton Teunissen introductie Turkije 2
  HASUDER   Geesje Nijhof Lifestyle-interventie
Mrt 2014 Verantwoord beslissen..    
  Lena van Gastel    
Jan 2014 Kerntaken publieke gezondheidszorg    
  Mariëlle Jambroes   Marie Louise Essink-Bot
  China nu....   Verslag China nu....
  René van Sluijs   Herman Spanjaard
Dec 2013 De toegevoegde waarde van de arts in beleidsfuncties    
  verslag symposium   Presentatie Marcel Levi
  Presentatie Margrietha Wats   Presentatie Cees Postema
  Presentatie René Héman   Presentatie Paul Rasch
  Presentatie Jeannette de Boer   Presentatie Ronald Duzijn
Sept 2013

De waarde van “primary care” voor toegankelijkheid

   

Presentatie Christel van Dijk   Presentatie Dionne Kringos
  Presentatie Martien Bouwmans   Vektis cijfers (behorend bij presentatie Bouwmans)
April 2013 Studiereis naar Rwanda    
  Community Health structure   Performence Based Approach SWAp

Community based PBF   PBF Scheme
  PBF users guide   CBH Insurance
  Hospital Accreditation   RSSB medical insurance
  Monthly reports CHW   Methodologie de changement
  e-Health activities   Supervision and Reporting system
  Rwanda Biomedical Centre achievements   Verslag van Astrid Coppens
April 2013 Evidence Based Preventie    
  Verslag evidence based preventie   Presentatie Willy-Anne van Stiphout
  Presentatie Lex Burdorf    
  Sick individuals and sick populations   Sick individuals and sick populations, 20 years later
Mrt 2013 Toezicht   Presentatie Niek Urbanus
Jan 2013 AWBZ en WMO   Verslag
  Jan van Kampen: Slechter af of beter uit
  Guus Schrijvers: PGB versus WMO
Sept 2012 Moet alles wat kan?   Verslag
  Presentatie Dorothea Touwen    
Juni 2012 Zorgmijdende ouderen   Verslag
Mei 2012 Sturen op vertrouwen   Verslag
April 2012 Casus "Borstkankerscreening"   Verslag
  Presentatie deel 1   Presentatie deel 2
Mrt 2012 Congres Performance Based Finanacing    
  Presentatie Pieter vd Hombergh   Presentatie Guy Schulpen

Presentatie Peter Bob Peerenboom   Presentatie Matthew Sutton
  Presentatie Diana Monissen (ZIP-bestand)   Verslag werkgroep eerstelijn
  Verslag PBF congres 28 maart 2012    
Jan 2012 Zelfmanagement    
  Activerende verzorgingstaat   Zelfmanagement en chronisch zieken
Nov 2011 Verslavingszorg   Verslag
  Presentatie Geert Schuthof    Presentatie Albert Versteegde
Sept 2011 Health en Happiness   Verslag
Sept 2011 De gezondheid van de dakloze    
April 2011 Overbodige zorg    
  Verslag   Praktijkvariatie
  Overbodige behandelingen   Kostenbesparing door (de)implementatie
Mrt 2011 Programma gezondheidsystemen Curacao-Nederland    
  Verslag 'Even naar de overkant'   Verslag 'dag- en nachtopvang'
  Geschiedenis   Geschiedenis (tekst)

Collectieve Preventie   Historische ontwikkeling

Preventie/ overgewicht   Jeugdgezondheidszorg
  Bedrijfsgezondheidszorg   Militaire gezondheidszorg C
  Forensische Geneeskunde   Gezondheidszorgsysteem NL
  Sociaal kwetsbaren   Sociale zekerheid en WMO
  Ziektekostenverzekering NL   Sociale Verzekeringswetgeving C
  Wet Maatschappelijke Opvang   Verslavingszorg
  Geestelijke GezondheidsZorg NL   Geestelijke GezondheidsZorg C
  Eerste Lijnsgezondheidszorg   Elektronisch Patienten Dossier
  Spoedeisende hulpverlening   Beroepsgroepen en Kwaliteit
  Inspectie NL   Inspectie C
Jan 2011 EPD last of zegen   Relevante informatie
  Verslag ICT   eHealth in beeld
Nov 2010 Inleiding Paulien van Hessen   Fotoalbum Congres
      Lezing Johan Mackenbach
  Lezing Koos van de Velden   Lezing Els van de Wilde
  Lezing Willem Geerlings   Lezing Johan Polder
Sept 2010 Demografische ontwikkelingen    Presentatie Luc Bonneux  
Juni 2010 Programma studiereis Estland juni 2010   Gezondheidsstatistieken Estonia
  Gezondheidsraad Estland   Gezondheidsraad Nool
  Rookgedrag staf HPH   Tabaksvoorlichting Krijgsmacht 
  Gezondheidsbevordering model    Prevalentie van roken in Estland 
  Drugsgebruik Estonia    Hygiene en quarantaine bureau 
  HIV in Estland    HIV Kap-studie 2006 Estland 
  Geluidsoverlast in Estonia    Watervoorziening Tallinn 
  Lans Alg.presentatie IGZ    Eijndhoven Chronische zorg 
  Nijhof Clientenparticipatie    Gussinklo e-health 
  Gaasbeek Ned.zorgsysteem    Regio Noord Estonia 
  Proces van zorginkoop Estland   West Tallinn ziekenhuis
April 2010 Pareren Visie OGGZ NVAG   Buijze Toezicht op zorg kwetsbare groepen
  DalevonEije Ketenzorg in de praktijk   Zwerfjongeren, rekenkamer 
Jan 2010 Verslag functionele bekostinging    
Feb 2009 Verslag themamiddag over risico's   Stiphout Het risico van risico's uitleiding
  Stiphout Het risico van risico's    
Nov 2008 Verslag jaardag Thema Licht verstandelijk gehandicapten   Kiewit&Nagel LVG en verslaving
Sept 2008 OGGZ en jeugd Verslag themamiddag   Vragen bij OJGGZ
  Jonkers De keten van jeugdzorg Min.VWS    
Juni 2008 Palmboom Samenwerking in de WMO   Mootz Stand van zaken WMO
  Palmboom Mantelzorgers en WMO    
April 2008 Den Otter Onverzekerden   Verslag themamiddag onverzekerden
  Werner Economische Evaluatie van de Zorg   Krieken Human Rights
Jan 2008 Jaspers Public Health bij ouderen   Primus studie Preventie bij ouderen
Okt 2007 Foto's studiereis Zweden (1)   Foto's studiereis Zweden (2)
  ECDC Epidemic Intelligence   ECDC Surveillance
  European Centre for Desease Control   ECDC Pandemics
  Public Health Policy Zweden   Verslag studiereis Zweden
Sept 2007 Polder Economie en preventie   Smeenk Health Transfer Systeem
  Stellingen: Preventie: een te verzekeren risico?   Boot Publieke Gezondheid
April 2007 Foto's themamiddag april 2007    
Feb 2007 Verkley Sociaal Economische gezondheidsverschillen in Europa   Den Hollander Sociaal economische gezondheidsverschillen
Nov 2006 Barentsen Intercollegiale toetsing   Foto's jaardag 2006 Utrecht OGGZ
Sep 2006 Peerenboom De arts BMO als zelfstandige ondernemer    
Jun 2006 Janssen Academische werkplaatsen / ZonMw   Middelkoop Academische werkplaats Publieke Gezondheid
  Waterman De toekomst van de arts BMO    
Mrt 2006 Knapen Vogelinfluenza   Wijngaarden Infectieziekten
  Coetinho Centrum Infectieziektenbestrijding    
Dec 2005 Verslag jubileumcongres 2005   Foto's jubileumcongres 2005
  Delnoy P4P in de USA   Boesten Sturing Ziekenhuis
  Klazinga Landelijke gezondheidsdoelen en de arts BMO   Most Het ieuwe zorgstelsel en de arts BMO
Okt 2005 Studiereis Praag Foto's    
Sep 2005 Leegemate Melden van incidenten    
Jun 2005 Hendriksen Stand van zaken WMO   Nijhuis WMO en Sociale Geneedkunde
Nov 2003 Profilering artsen beleid en management     
Nov 2002 Schouten Doorbraakproject    
Copyright © NVAG 2019 | Webdesign & CMS : DO IT-online