Sectie OGGZ

 

Vanaf 2007 is het initiatief genomen een sectie OGGZ binnen de NVAG op te zetten. Coline van Everdinge, Igor van Laere en Ronald Smit fungeren momenteel als werkgroep met als activiteiten het uitgeven van een nieuwsbrief en de organisatie van een nascholing (eenmaal per jaar). We streven naar een minimaal aantal NVAG leden van 10 voor de sectie. Het aantal externe leden is ongeveer 200.

In 2009 is er een Visiedocument OGGZ opgesteld. Zie ook interview met Yvonne van Pareren. Onder publicaties treft u enkele relvante verwijzingen voor de OGGZ aan en de presentaties gegeven tijdens de studiemiddagen. In december 2011 is een de discussiegroep in LinkenIn gestart: Klik hier.

Contactpersoon voor de sectie is Coline van Everdingen: coline.vaneverdingen@vezc.nl

 

Nascholing presentaties en andere stukken

   

2015

 
April 2e Straatdokters symposium      
Kort verslag   Hoeveel daklozen zijn er eigenlijk?
Verpleegkundige beoordeling van de kwetsbare burger   RAI instrumentarium
Sociaal medische zorg en kwetsbare registratie    

2014

 
November: Symposium Doctors for Homeless   Verslag
Juni: Hoe gezond is de WMO voor de kwetsbare burger?    
verslag nascholing   presentatie Saskia vd Merwe
presentatie Coline van Everdingen   presentatie Igor van Laere

2012

 
Zorgmijdende oudere verslag   Adreslijst Grijs Genoegen
De zorgmijdende dementerende   Grijs Genoegen
Case uit de huisartsenpraktijk   Somatiek bij de oudere OGGZ client
Nieuwsbrief maart 2012   Nieuwsbrief april 2012
 

2011

 
Nieuwsbrief 1, november 2011    
Presentatie Straatdokter Rotterdam   Somatische screening in Utrecht
Presentatie Tandartsenzorg Den Haag   Verslag themamiddag 15-9-2011
 

2009

 
2009 september Notulen 7e vergadering   Adviesnota over de opleiding profiel OGGZ
2009 januari Notulen 5e vergadering   2009 april Notulen 6e vergadering
Visiedocument    
 

2008

 
Jaarverslag 2008    
2008 juni Notulen 3e vergadering   2008 oktober Notulen 4e vergadering
2008 januari Beleidsplan   2008 maart Notulen 2e vergadering
 

2007

 
2007 Startdocument Platform   2007 december Notulen 1e vergadering
     
     

 

Litteratuur

Discussiegroepen

Voorkomen huisuitzettingen LinkedIn groep NVAG platform OGGZ
Integrale zorg voor dak- en thuislozen LinkedIn algemene OGGZ discussiegroep
Hoe worden mensen dakloos?  
Maken dokters het verschil?  
Sociaal-medische zorg Proefschrift Igor  
Herstelzorg met onderdak

Weblinks

Broodnodig, advies GR over kennisontwikkeling Urban Social Exclusion Research
Sociale determinanten van gezondheid; rapport WHO GGZ in gevangenissen
Definitie zorgwekkende zorgmijders (GGD Nederland 2005 GGZ Nederland
HKZ-schema OGGZ 2007 International Society for Equity in Health
Trendrapportage GGZ deel 1 2008  Social Assistance for health
Trendrapportage GGZ deel 2 2008 Europees netwerk voor gezondheidswerkers voor dak- en thuislozen
Trendrapportage GGZ deel 3 2008 Litteratuur over dak- en thuislozen wereldwijd

Copyright © NVAG 2019 | Webdesign & CMS : DO IT-online