De KAMG brede Sectie Onderzoek

 

 

Op initiatief van de NVAG en met instemming van het KAMG bestuur (februari 2016) is in 2016 de KAMG brede Sectie Onderzoek opgericht. Bedoeling is onderzoek en praktijk/beleid dichter bij elkaar te brengen door Public Health professionals onderzoeksresultaten optimaal te leren interpreteren en te leren gebruiken bij het vormgeven van beleid en praktijk.

De sectie wil dit doen door het organiseren van gezamenlijke scholings- en uitwisselings bijeenkomsten waarbij het zoeken naar de onderlinge verbinding vanuit het onderzoeksperspectief, relevant voor meerdere verenigingen in de KAMG, voorop staat. Jaarlijks wordt daartoe in het najaar (oktober) een gezamenlijke nascholing georganiseerd.

Het KAMG bestuur verzocht april 2016 de voorzitters om leden uit hun vereniging aan te wijzen voor deelname aan de KAMG sectie onderzoek. Een aantal verenigingen gaven hier gehoor aan. Per heden (2018) bestaat de sectie onderzoek nu uit leden uit de volgende verenigingen :

Namens LOSGIO

Lilian van der Ven, jeugdarts i.o.

Namens AJN

Liesbeth Meuwissen, Jeugdarts

Namens NVIB

Ewout Fanoy, arts Infectieziekten, arts M&G.

Zij voegen zich bij de leden van de voormalige NVAG onderzoek sectie:

1. Maarten Koornneef: Arts M&G

2. Willy-Anne van Stiphout Arts M&G, Epidemioloog

3. Yvonne Drewes, Arts M&G

4. Boukje Zaadstra, MPH, Ph.D. Epidemioloog (coördinator en contactpersoon KAMG sectie onderzoek)

Op 12 oktober 2016 organiseerde de KAMG-brede Onderzoeksectie haar eerste nascholing. ‘Over Keukentafels, Dokters en Voorzieningen: hoe onderzoek je de effecten van de Wmo-2015 op de (volks)gezondheid?’ in het NBC in Nieuwegein. De nascholing was met ruim 80 deelnemers uit acht van de elf beroepsverenigingen binnen de KAMG goed bezocht en zeer goed beoordeeld. (voor gedetailleerd verslag zie de NVAG site).

Op 12 oktober 2017 organiseerde de KAMG-brede Onderzoeksectie haar tweede gezamenlijke nascholing. Onderwerp was “Onderzoek in de praktijk : een inspiratie sessie met alcohol als voorbeeld” in het Beatrixgebouw in Utrecht‘. Aan deze interactieve nascholing deden ruim 50 deelnemers uit diverse beroepsverenigingen binnen de KAMG mee. Een dynamische bijeenkomst die als zeer goed werd beoordeeld. (voor gedetailleerd verslag zie de NVAG site ).

Op 11 oktober 2018 wordt de 3e nascholing van de KAMG- brede onderzoeksectie gehouden. Nader informatie volgt op de NVAG site .

 

Stukken en verslagen

   
     
     
Van de KAMG brede sectie onderzoek     
  2017  
Onderzoek in de praktijk: een inspiratiesessie met alcohol als voorbeeld    
Verslag    
  2016  

Over Keukentafels, Dokters en Voorzieningen: hoe onderzoek je de effecten

van de Wmo 2015 op de (volks)gezondheid

   
Verslag    
     
     
Van de voormalige NVAG sectie onderzoek     
  2015  
Mei Decentralisatie als een natuurlijk experiment   Uitgebreid verslag
Presentatie Anton Kunst   Presentatie Matty de Wit
  2014  
Okt Iedereen gezond of iedereen gezonder    
Inleiding evidence van collectieve preventie   Hulp bij het stoppen met roken
Integraal alcoholbeleid in Brabant   Verslag
Mrt Verantwoord beslissen    
Lena van Gastel    
  2013  
April Evidence Based Preventie    
Verslag evidence based preventie   Presentatie Willy-Anne van Stiphout
Presentatie Lex Burdorf   Sick individuals and sick populations
Sick individuals and sick populations, 20 years later    
  2012  
April Casus "Borstkankerscreening"    
Verslag   Presentatie deel 1
Presentatie deel 2    
Copyright © NVAG 2019 | Webdesign & CMS : DO IT-online