Sectie Onderzoek NVAG

 

Na enige tijd van voorbereiding is op 19 april 2012 de Sectie Onderzoek van de NVAG officieel van start gegaan met een eerste bijscholingsbijeenkomst. Met een deel van de oorspronkelijke Initiatiefnemers is vervolgens een kerngroep samengesteld die momenteel bestaat uit: Willy-Anne van Stiphout, Boukje Zaadstra, Yvonne Drewes, Marie-Louise Essink-Bot, Rendelien Verschoof en Maarten Koornneef. Als kerngroep hebben we besloten om ons in principe op alle NVAG leden te richten wat betreft bij-en nascholing. We bekijken nog of we extra activiteiten bijv. mailings over onderzoekgerelateerde onderwerpen organiseren voor degenen die zich actief hebben of willen opgegeven als lid van de sectie onderzoek.

Algemene doelstelling van de sectie onderzoek is namelijk om het onderzoek en praktijk/beleid dichter bij elkaar te brengen doordat professionals in de Openbare Gezondheidszorg onderzoeksresultaten optimaal leren gebruiken en- interpreteren bij het vormgeven van beleid en praktijk van de Openbare Gezondheidszorg.

Verantwoord beleid is immers gebaseerd op een combinatie van kennis uit wetenschappelijk onderzoek (evidence based practice) en op relevante ervaringskennis (practice based evidence). Het komt dus neer op het toegankelijk maken van wetenschappelijk onderzoek voor de Public Health praktijk. Zie ook de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid.

Als specifieke doelstelling zal de sectie onderzoek zich toeleggen op twee invalshoeken:

1. Wat beteken deze onderzoeksresultaten voor de praktijk? Het bevorderen van een praktijkgerichte interpretatie van onderzoeksresultaten (o.a. relevantie versus statistische significantie en aandacht voor andere designs dan RCT).

2. Wie moet wat met de uitkomsten? Het bevorderen van implementatie van resultaten van wetenschappelijk onderzoek in de Public Health naar de praktijk.  

We streven is om 1x per jaar een bijeenkomst te organiseren in de cyclus van nascholingsbijeenkomsten van de NVAG.

Contactpersoon voor de sectie is Boukje Zaadstra: b.m.zaadstra@planet.nl

 

Stukken en verslagen

   
  2015  
Mei Decentralisatie als een natuurlijk experiment   Uitgebreid verslag
Presentatie Anton Kunst   Presentatie Matty de Wit
  2014  
Okt Iedereen gezond of iedereen gezonder    
Inleiding evidence van collectieve preventie   Hulp bij het stoppen met roken
Integraal alcoholbeleid in Brabant   Verslag
Mrt Verantwoord beslissen    
Lena van Gastel    
  2013  
April Evidence Based Preventie    
Verslag evidence based preventie   Presentatie Willy-Anne van Stiphout
Presentatie Lex Burdorf   Sick individuals and sick populations
Sick individuals and sick populations, 20 years later    
  2012  
April Casus "Borstkankerscreening"    
Verslag   Presentatie deel 1
Presentatie deel 2    
Copyright © NVAG 2018 | Webdesign & CMS : DO IT-online