Agenda

Door Magda Vuijk op 16-05-2019
VAV-nascholing: Transgenderzorg, Op weg naar een nieuw zorglandschap?

Transgender is een overkoepelende term die wordt gebruikt voor mensen bij wie het geboortegeslacht, de genderidentiteit en de gender expressie niet overeenkomen. In Nederland zijn naar schatting ongeveer 30.000 tot 70.000 transgenders.

Tijdens de nascholingsmiddag zal toegelicht worden hoe de multidisciplinaire zorg in het Amsterdam UMC is georganiseerd. Mw. Wensing-Kruger zal hierop ingaan. 

Omdat de wachtlijsten langer worden moeten we mogelijk naar een andere organisatie van deze zorg. Prof. Noordam zal aandacht besteden aan de mogelijkheden van een nieuw zorglandschap. Daarnaast komen in zijn presentatie de diverse somatische behandelingen aan bod.    

Na overleg met het ministerie van VWS heeft Zorgverzekeraars Nederland adviesbureau Zorgvuldig Advies aangewezen als Kwartiermaker met de opdracht te zorgen voor een beleidsadvies ten behoeve van de zorginkoop 2019 en daarnaast een plan voor de netwerkzorg en voor de organisatie van toekomstbestendige transgenderzorg. Michiel Verkoulen van Zorgvuldig Advies gaat ons meenemen in dit advies.

In de discussie, tot slot, bespreken we de kansen maar ook risico’s van een nieuw zorglandschap. 

De locatie is: Churchillaan 11, 12e etage, Utrecht.

Let op: het is een andere locatie dan waar de nascholingen meestal zijn!

Accreditatie is aangevraagd. 

Meer informatie staat in de uitnodiging

Copyright © NVAG 2019 | Webdesign & CMS : DO IT-online