Aanvraagformulier lidmaatschap NVAG

 

Met dit formulier kunt u uw lidmaatschap van de NVAG aanvragen. De NVAG is een wetenschappelijke vereniging van artsen werkzaam in beleid, management en onderzoek in de gezondheidszorg. Ook niet artsen kunnen lid worden; hun aanvraag zal in het bestuur van de vereniging worden beoordeeld.

Iedereen die zich aanmeldt krijgt op korte termijn bericht van het bestuur.

Door U aan te melden gaat u akkoord met de verplichtingen die aan het lidmaatschap zijn verbonden. Voor artsen betekent dit dat zij automatisch lid worden van de KAMG en de KNMG. De NVAG zorgt voor aanmelding bij de koepel en de federatie.

De contributies voor de KAMG en KNMG worden in principe door de NVAG geheven. Bent u lid van andere verenigingen binnen de KAMG of binnen de KNMG dan worden kortingen berekend. U betaalt slechts een keer voor KAMG of KNMG.

De contributie bedraagt € 135,00 per jaar, inclusief na- en bijscholing, nieuwsbrieven, etc. Daarnaast betaalt u een bijdrage van € 80,00 aan de KAMG en een bijdrage van € 127,50 aan de KNMG, waarvoor u onder andere Medisch Contact ontvangt.

Niet-artsen of gepensioneerde artsen worden lid-donateur en betalen alleen NVAG lidmaatschap.

Contributies zijn onderworpen aan inflatiecorrectie of verhoging door het bestuur, de KAMG of de KNMG te bepalen. Wij vragen de leden per incasso te betalen. U ontvangt bij betaling automatisch een rekening, voor verrekening bij werkgever of belastingen. Indien u niet per incasso betaalt, maar per reguliere rekening, brengen wij € 10,00 administratiekosten in rekening. 

Voorvoegsel
Voorletters
Voornaam
tussenvoegsel
Achternaam
Achtervoegsel
Adres
Adreshuisnr
Postcode en plaats
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):
Emailadres (voor de NVAG-post):
Website (indien van toepassing):
Telefoon privé:
Telefoon werk:
Telefoon mobiel:
Werkzaam bij:
Indien overige:
Beroep
Functie:
Bent u arts?Ja
Nee
Jaar afstuderen:
Opleiding (voor niet artsen):
Universiteit van afstuderen:
Gepromoveerd ?Ja
Nee
Promotieonderwerp:
BIG-registratienummer:
Registratie als arts M&GJa
Nee
Nvt
Registratie in profielregister Beleid en Advies:Ja
Nee
Nvt
Bent u lid van een ICT-groep:Ja
Nee
Nvt
Contactpersoon ICT-groep (indien van toepassing):
Registratienummer ICT-groep (indien van toepassing):
Wilt u de OGGZ-nieuwsbrief ontvangen?
Speciale interessegebieden:
Als arts gaat u akkoord met de aanmelding bij KAMG/KNMG:Ja
U bent geen arts
Bent u al lid van de KAMGJa
Nee
Nvt
Zo ja, via welke vereniging (één keuze):
Van welke (andere) beroepsverenigingen bent u lid?
Bent u al lid van de KNMG:Ja
Nee
Nvt
Zo ja, via welke vereniging:
Uw KNMG lidmaatschapsnummer:
Copyright © NVAG 2019 | Webdesign & CMS : DO IT-online